LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Статті: ‘January 2nd, 2015’

(Українська) Клуб латышского разговорного языка и межкультурной интеграции.

Janvārī biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar Rīgas Latviešu
biedrību un biedrību “Erfolg” uzsāk apmācību kursus, kuros piedalīties
aicināti Latvijā dzīvojošie trešo valstu valstspiederīgie un
nepilsoņi. Bezmaksas apmācībās būs iespēja apgūt latviešu valodu un
integrācijas kursu, kurā iepazīsim Latvijas vēsturi un likumdošanu.
Kursu programma veidota tā, lai pēc apmācībām, to dalībnieki būtu
gatavi nokārtot valsts valodas un naturalizācijas eksāmenus. Latviešu
valodas kursi paredzēti [...]

Tādas lapas nav.

Tādas lapas nav.