LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Trešo valstu valstspiederīgos aicina piedalīties integrācijas pasākumos

Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību “Sabiedriskās politikas  centrs PROVIDUS” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsākusi jaunu atbalsta projektu “Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Projekta ietvaros Trešo valstu valstspiederīgajiem tiek piedāvātas šādas apmācības un aktivitātes:

Latviešu valodas un latviešu sarunvalodas kursi. Mācības tiks organizētas trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Olainē un Liepājā. Plānotais kursu ilgums – seši mēneši. Valodas apgūšana notiks arī Moodle vidē, kas ir speciāli organizēts mācību kurss e-studiju formā, kurā izmantoti dažāda veida (teksts, audio/video u.c.) elektroniskie mācību līdzekļi, komunikācijas un pašpārbaudes iespējas, kas pieejamas, izmantojot internetu.

Iespēja saņemt sociālo darbinieku un juristu konsultācijas un praktisku atbalstu dažādu sadzīves jautājumu risināšanā, t.sk. sadarbība starp veselības aprūpes, pirmsskolas un obligātās izglītības iestādēm un klientiem, palīdzība tiesvedībā, nodarbinātības jautājumi, migrācijas jautājumi, biznesa uzsākšanas jautājumi, izglītības dokumentu legalizācija un atzīšana, citi jautājumi.

Atbalsta pasākumi īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm un bērniem. Aktivitāšu ietvaros plānoti tematiskie, praktiskie nodarbību cikli bērniem kopā ar vecākiem, kuru laikā katru nedēļu tiks organizētas tematiskas praktiskās ēdienu gatavošanas nodarbības. Programmas mērķis ir veidot atbalsta resursu trešo valstu valstspiederīgajām-māmiņām ar maziem bērniem, kura ietvaros, izmantojot interaktīvu pasniegšanas veidu, tiek veicināta aktīva bērna un mātes sadarbība, iesaistīšanās un neformāla latviešu valodas apguve.

Līdzdarbojoties pašpalīdzības grupā „Viena otrai”, trešo valstu valstspiederīgo sievietēm tiks piedāvāta iespēja tikties gan ar citām trešo valstu valstspiederīgajām, kas piedalās projektā, gan arī ar latviešu sievietēm, tādējādi veicinot imigrantu sieviešu socializāciju un vēlmi aktīvi līdzdarboties.

- Informatīvās dienas „Riču Raču” Liepājā un Olainē. Aktivitātēs piedalīsies latviešu valodas kursu, latviešu sarunvalodas kluba apmeklētāji no visām projekta norises vietām, bērnu un vecāku radošās darbnīcas un māmiņu pašpalīdzības grupas dalībnieces, kas reģionālo informatīvo dienu ietvaros satiksies ar citu pilsētu iedzīvotājiem-trešo valstu valstspiederīgajiem, kopīgi piedalīsies brīvprātīgo un Rīgas Latviešu biedrības organizētajos Sprīdīša skolas veidotos pasākumos.

Iesaistīšanās brīvprātīgo aktivitātēs. Lai plānotu projekta aktivitāšu ilgtspēju un veidotu plašu atbalsta tīklu trešo valstu valstspiederīgajiem Rīgā, Liepājā un Olainē, sadarbībā ar organizāciju brīvprātīgais.lv tiks attīstīta brīvprātīgo kustība atbalsta nodrošināšanai trešo valstu valstspiederīgajiem, iesaistot brīvprātīgo aktivitātēs arī pašu projekta tiešo mērķa grupu.

! Tuvāko aktivitāšu norises datumi:

16. janvāris plkst. 12:00 – „Atbalsta pasākumi īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm un bērniem”

Adrese: Rīga, Brīvības iela 204, Tupperware birojā

21. janvāris plkst. 17:00 – „Latviešu valodas kursi” pirmā nodarbība

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 41, 2. korpuss (4. stāvā)

21. janvāris plkst. 20:00 – “Latviešu valodas kursi” pirmā nodarbība

Adrese: Olaine, Zemgales iela 31, Pieaugušo izglītības centrs telpās

29. janvāris plkst. 17:00 – “Latviešu valodas kursi” pirmā nodarbība

Adrese, Liepāja, Lielā iela 14, Liepājas Universitātes telpās

Papildu informācijas iegūšana un pieteikumu dalībai projekta aktivitātēs reģistrēšana:

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Kontaktpersona: Gunta Vīksne

Tālrunis: (+371) 67898343, (+371) 29180450

E-pasts: drosa.maja@apollo.lv

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 41, 2.korpuss

Jau kopš 2009.gada biedrība realizējusi tādus projektus kā „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”, „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” (2011.g.), ”Tikšanās telpa” (2009.). To mērķis bija nodrošināt resursu centra imigrantiem darbību, organizēt un sniegt praktisku palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, tai skaitā latviešu valodas apgūšanu, sniegt sociālpsiholoģiskos un adaptācijas pakalpojumus, piedāvājot juristu, sociālo darbinieku un citu speciālistu konsultācijas, izstrādāt informatīvos materiālus un aktualizēt un veicināt sabiedrības izpratni par imigrantu integrāciju.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta “Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Patvērums “Drošā māja”".

http://www.patverums-dm.lv

Ви можете залишити свій коментар: