LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Статті: ‘April 17th, 2012’

«Mātes dienas» svētkus

Latvijas ukraiņu savienība,
Latvijas ukraiņu biedrību apvienība
Aicina apmeklēt «Mātes dienas» svētkus 12.maijā plkst.14.00 Tallinas ielā 97.
Gaidām ģimenes ar bērniem un mazbērniem.
Ja vēlaties piedalīties koncertā, lūdzam līdz 30.aprīlim atsūtīt izpildītāju vārdus un uzvārdus un priekšnesumu nosaukumus.

Orgkomisijas priekšsēdētāja
Оksana Gavrilova
e-pasts: ukraino4ka@inbox.lv
tål. 29692505