Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Sirsnīgā gaisotnē aizritējis projekta “Daudzkrāsainā Rēzekne” noslēguma pasākums

logo

Informācija medijiem

29. oktobrī ar sirsnīgu un izglītojošu pasākumu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā noslēdzās projekts “Daudzkrāsainā Rēzekne”, kura aktivitātes aicināja Rēzeknes bērnus un jauniešus iepazīt   poļu, krievu, ukraiņu un latviešu kultūru un tradīcijas.

Pasākuma ieskaņā saimniece – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja Sandra Kļaviņa izteica gandarījumu par iespēju piedalīties projekta pasākumos. Klātesošie arī apskatīja izstādi un novērtēja plenēra gaitā veidotos radošos darbus. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolas direktore Valentīna  Šidlovska atskatījās uz projekta norisēm un atzinīgi novērtēja kopīgi paveikto darbu.

Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar aktieri Kristapu Rasimu, kurš atklāja, kā viņa dzīvē ienāca aktiermāksla, ko aktierim nozīmē kultūra un vārda spēks. Tāpat aktieris pieskārās tādām tēmām kā kultūra un skatuves māksla, vārds un kultūra, skaņa un zilbe, un visbeidzot – kā jaunam aktierim sevi iedrošināt? Tautā iemīļotais aktieris arī novadīja mini aktiermākslas meistardarbnīcu.

Turpinājumā bija kārta uzvedumam “Pasaku kamolītis”, kura tapšanā iesaistījās triju Rēzeknes skolu – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 2. vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, kā arī folkloras grupa “Rekonstruktori”.

Projekta dalībnieki tika aicināti arī pastāstīt savu pieredzi projektā, piedaloties “Brīvā mikrofona” sarunās – atklāt atziņas un ieguvumus.

Pasākums un projekts “Daudzkrāsainā Rēzekne” noslēdzās ar dalībnieku apbalvošanu un pateicību izsniegšanu, kā arī nelielu svētku mielastu.

Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību, 2018. gadā “Latvijas ukraiņu biedrību apvienība” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” īstenoja projektu “Daudzkrāsainā Rēzekne” (Nr.2018.LV/MTSP/DAP/03/04).

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība”.

Papildu informācijai:
Biedrības „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

Rēzeknes skolās atzīmē Kultūras dienas

logo

Informācija medijiem
18.10.2018.

Rēzeknes skolās atzīmē Kultūras dienas

Oktobra vidū trīs Rēzeknes skolās noritēja īpaši pasākumi – Kultūras dienas, kas bija veltītas slāvu, poļu un latviešu tradīciju un kultūras mantojuma plašākai iepazīšanai.

15. oktobra pēcpusdienā Rēzeknes 2. vidusskolā notika Slāvu kultūras diena. Tās ieskaņā zīmēšanas skolotāja Inese Nartiše iepazīstināja ar izstādes “Krievu nacionālie ornamenti un skolas skolēnu gatavotie suvenīri pēc pasaku motīviem” ideju. Klātesošie bērni un jaunieši uzzināja par izcilā Rēzeknes novadnieka Tinjanova literāro mantojumu, ukraiņu nozīmīgiem kultūras vērtību nesējiem –  izšūtajiem dvieļiem, kā arī ukraiņu un krievu tautas nacionālajiem ēdieniem. Pasākumā uzstājās Rēzeknes ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Vodograj”.

16. oktobrī Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā interesenti tika aicināti uz Poļu kultūras dienu “Draudzībai nav robežu”.  Pasākumu iesāka 2.a klases skolnieka Markuss Balodis ar muzikālu sveicienu, sekoja uzvedums “Kas ir vissvarīgākais pasaulē” un 12. klases skolnieces Elvitas Vilkas uzstāšanās. Skolēni, pedagogi un vecāki skolas muzejā iepazinās ar skolas vēsturi, kā arī piedalījās poļu nacionālo ēdienu degustācijā.
Savukārt Latviešu kultūras diena noritēja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā 18. oktobrī.  Klātesošie iepazinās ar skolu, tās mākslas virzieniem, sasniegumiem un vietējo mākslinieku – Osvalda Zvejsalnieka un Agras  Rītiņas veikumu izstādē. Notika arī radošās darbnīcas un latviešu nacionālo ēdienu prezentēšana.
Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību Rēzeknē, 2018. gada vasarā “Latvijas ukraiņu biedrību apvienība” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” īsteno projektu “Daudzkrāsainā Rēzekne”.  Kultūras dienas norit projekta ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība”.

Papildu informācijai:
Biedrības „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” atzīmēs 30 gadu jubileju

Informācija medijiem

09.10.2018.

Rīgas NVO namā (Ieriķu ielā 43A) sestdien, 2018. gada 20. oktobrī plkst. 14.00 norisināsies Ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Dņipro” 30 gadu jubilejai veltīts koncerts. Ieeja koncertā bezmaksas, laipni aicināti visi, kam tuva ukraiņu kultūra un tradīcijas.

Koncertā piedalīsies Ukraiņu tautasdziesmu jauktais vokālais ansamblis “Dņipro” (vadītājs Nikolajs Belošickis), Vangažu ukraiņu ansamblis “Jatraņ” (vadītāja Liene Nesteroviča), Vangažu ukraiņu vokālais ansamblis “Veselka” (vadītāja Oksana Belausa), Ukraiņu vokālais ansamblis “Vesņanka” (vadītāja Diņa Kačane), Rīgas Ukraiņu vidusskolas tautas deju kolektīvs “Perlinka” (vadītājs Egils Vilkaušs) un Ventspils ukraiņu dziesmu ansamblis “Mrija” (vadītāja Jeļena Novikova).

Koncerta programmā paredzēts atskats “Dņipro” 30 gadu darbībā, apsveikuma vārdi, kā arī ukraiņu māksliniecisko kolektīvu priekšnesumi. Koncertā savīsies ukraiņu un latviešu dziesmas un deju soļi.

Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” no 2018. gada maija līdz 10. novembrim īsteno projektu “Ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Dņipro” darbības attīstība”. Tas norit projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2018” ietvaros mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta jomā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” darbību un kapacitātes celšanu, kā arī veicināt ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ukraiņu tradīciju un folkloras attīstību.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Plašāka informācija:

Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” valdes priekšsēdētājs

Ivans Nalivaiko

E-pasts: dnipro88@hotmail.com

Logo

Daudzkrāsainā Rēzekne – izzināsim krievu, poļu, ukraiņu un latviešu kultūru!

logoInformācija medijiem

10.09.2018.

Daudzkrāsainā Rēzekne -  izzināsim krievu, poļu, ukraiņu un latviešu kultūru!

Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību, 2018. gada vasarā “Latvijas ukraiņu biedrību apvienība” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” uzsāka projektu, kam dots nosaukums “Daudzkrāsainā Rēzekne” (Nr.2018.LV/MTSP/DAP/03/04).

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt savstarpējās sapratnes divvirzienu procesu, kurā mazākumtautību -  krievu, poļu un ukraiņu un latviešu, latgaļu bērniem un jauniešiem būs iespējas sadarboties. Būtiski ir savstarpēji veicināt starpkultūru kontaktus, sekmēt vienlīdzību, kā arī mazināt stereotipus.

“Daudzkrāsainā Rēzekne” paredz daudzveidīgus izzinošus un izglītojošus pasākumus – tiks veidots iestudējums “Pasaku kamolītis”, ekspedīcija – plenērs un dažādu tautību Kultūru dienas Rēzeknes izglītības iestādēs, iesaistot tajos Rēzeknes bērnus un jauniešus.

Pasakas viegli un saprotami stāsta un veido izpratni par dažādām tautībām, to kultūru un tradīcijām. Tādēļ iestudējums “Pasaku kamolītis” tiks veidots, apvienojot poļu, krievu, ukraiņu un latviešu pasakas kopējā uzvedumā, kā satinot kopīgu daudzkrāsainu kamolu. Vēl viens izzinošs pasākums būs ekspedīcija – plenērs “Mana daudzkrāsainā Rēzekne”. Tas norisināsies piecas dienas un tajā bērni un jaunieši  Rēzeknes ielās, cilvēkos, ēkās, pieminekļu uzrakstos meklēs poļu, krievu, ukraiņu un latviešu “pēdas” – katras tautas raksturīgos elementus, ziņas par ievērojamām personībām, ornamentālos elementus ēkās un citas liecības.

Projekta ietvaros noritēs trīs Kultūru dienas – Poļu, Slāvu un Latviešu diena. Poļu diena notiks Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā, tajā piedalīsies visi projekta dalībnieki un ciemos tiks aicināti dalībnieku skolas biedri, pedagogi un vecāki. Rēzeknes 2. vidusskolā Slāvu dienā projekta dalībnieki kopīgi ar Rēzeknes ukraiņu kultūrizglītības biedrību “Vodograj” iepazīs krievu un ukraiņu kultūru, izcilas personības, piedalīsies meistarklasēs. Savukārt Latviešu diena Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā būs veltīta latviešu tradīciju izzināšanai, Rēzeknē dzīvojošu un darbojušos izcilu latviešu personību dzīvesstāstiem.

Projekts top sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma”, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju, Rēzeknes 2. vidusskolu un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. Projekta aktivitātes plānotas līdz 2018. gada oktobra beigām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība”.

Papildu informācijai:
Biedrības „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

logo2

Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēnus iepazīstinās ar ukraiņu kultūras biedrībām

Informācija medijiem

27.09.2018.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēnus iepazīstinās ar ukraiņu kultūras biedrībām

Rīgas Ukraiņu vidusskolā (Visvalža ielā 4) trešdien, 2018. gada 3. oktobrī plkst. 14.00 norisināsies izglītojošs pasākums, iepazīstinot skolēnus un pedagogus ar ukraiņu kultūru, vēstures līkločiem Latvijā un pilsoniskās iesaistes iespējām.

1990. gadā tika izveidota ukraiņu svētdienas skola, un gadu vēlāk savu darbību sāka Rīgas Ukraiņu skola, kurai ir sevišķi svarīga loma ukraiņu kultūras, valodas un tradīciju uzturēšanā. Skolas dibināšanā liela nozīme ir Ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Dņipro” paveiktajam.

Pasākumā ar Ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Dņipro” 30 gadu darbu darbu iepazīstinās valdes priekšsēdētājs Ivans Nalivaiko un ar Latvijas ukraiņu biedrību apvienību – valdes priekšsēdētāja Irina Dukule, savukārt par Rīgas Ukraiņu vidusskolas vērtībām stāstīs Lidija Kravčenko. Ar ukraiņu dziesmām un deju priekšnesumiem klātesošos priecēs Vangažu ukraiņu ansambļa “Jatraņ” vadītāja Liene Nesteroviča un Rīgas Ukraiņu vidusskolas deju kolektīvs “Perlinka”.

Pēc koncerta daļas skolēni un pedagogi tiks aicināti iesaistīties akcijas “Mazais 100gades pilsonis” pasākumā, lai uzzinātu par sabiedrības līdzdalību pašvaldības un valsts līmenī, nevalstisko organizāciju nozīmi un lomu, kā arī iedrošinātu iesaistīties tajās. Ar iespējām darboties ukraiņu kultūras biedrībās stāstīs Liene Nesteroviča.

Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” no 2018. gada maija līdz 10. novembrim īsteno projektu “Ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Dņipro” darbības attīstība”. Tas norit projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2018” ietvaros mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta jomā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” darbību un kapacitātes celšanu, kā arī veicināt ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ukraiņu tradīciju un folkloras attīstību.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Plašāka informācija:

Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” valdes priekšsēdētājs

Ivans Nalivaiko

E-pasts: dnipro88@hotmail.com

Logo