LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Статті з рубрики ‘Ārzemnieku iebraukšana Latvijā’

(Українська) Український Миколай в гостях у дітей закордонного українства

Tādas lapas nav.

(Українська) Компанiї “Olimp” не дають ліцензію на створення мережі дешевих автобусних маршрутів до України

Tādas lapas nav.

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija)

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts arī dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras.
Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nav notariāla darbība.

 
Dokumentu legalizācijas likums
Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā: