LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

II Latvijas speķa festivāls

Nolikums

 1. Mērķis un uzdevumi. Speķis ir apolitisks. Atbalstīt aktivitātes, kolektīvu uzstāšanos ar speķa tematikas programmu, produkta sagatavošana un prezentācija, veidot mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē, savstarpēju izpratni un sadarbību starp dažādu organizāciju pārstāvjiem un to kultūrām, tradīcijām, kas visus vienos un palīdzēs sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību kopējo mērķi.

 2. Vispārējie noteikumi. Dalībnieku reģistrācija, komandas nosaukums, devīze, galda servēšana un speķa produkta noformējums, receptes, sava produkta prezentācija, koncerta priekšnesumi (dziesma, dzejolis, izrāde, deja, un t.t.) 1-2 numuri.

 3. Dalībnieki. Festivāls ir atklāts un tajā aicināti piedalīties ar labu humora izjūtu visi speķa cienītāji.

 4. Vieta un laiks. Ventspils tehnikums, Saules iela 15, Ventspils, 2016.gada 21. janvārī plkst. 13:00

 5. Vadība. Ventspils ukraiņu kultūras biedrība “Кobzar” sadarbībā ar Ventspils baltkrievu biedrību “Spadščina”, Ventspils pilsētas nevalstiskām organizācijām un Ventspils tehnikumu.

 1. Festivāla programma:

13:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija.

13:30 Festivāla atklāšana.
13:45 Galdu noformējums konkursam.
14:30 Konkurss starp komandām, kas norisināsies uz skatuves 1-2 priekšnesumi.
17:30 Skatītāju balsošana, rezultātu apkopošana.
18:00 Žūrijas konkursa rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana.

18:30 Groziņu vakars, diskotēka 80.ie un 90.ie.

 1. Finansēšana. Festivāla organizēšana tiek segta no VUKB “Kobzar” un atbalstītāju līdzekļiem.

 2. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas uz e-pasta: drogerijamarija@inbox.lv vai zvanot pa tālr. 28451425 Marijai Antonovai līdz 17.01.2017. Dalībniekam ir jāzina pārstāvētās organizācijas atbildīgā persona pasākumā. Novēlotas pieteikšanas gadījumā vai gadījumā, kad sasniegts maksimālais komandu dalībnieku skaits organizatoram ir tiesības atteikt dalības iespēju.

 3. Vērtēšanas komisija. Strādā darba grupa, žūrija 5-7 cilvēku sastāvā. Konkursa vērtēšana notiek četras nominācijās – devīze un receptes, galda noformējums un produkta prezentācija, uz skatuves viens priekšnesums par speķi, skatītāju balsošana. Katras komandas konkursa nominācija tiks vērtēta no 2 līdz 10 punktiem plus skatītāju balsošanas kuponi.

 4. Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo pēc lielāko punktu skaita ar pateicības rakstiem un balvām. Organizatoram ir tiesības pasniegt specbalvas par īpašiem sasniegumiem.

 5. Dreskods. Speķa tematikai atbilstošs apģērbs, nav atļauts piedalīties džinsa, sporta un deputātu apģērbu stilā.

Organizatori ir tiesīgi mainīt nolikuma 6. punktu, balstoties uz dalībnieku skaitu.

Ви можете залишити свій коментар: