LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Latvijas ukraiņu biedrību apvienība Biedrība „Sadarbības platforma” Radošo darbu konkurss Vēstule Svētajam Mikolajam

KONKURSA NOLIKUMS

Lai veicinātu dzimtas tradīciju nepārtrauktību, etniskās atmiņas saglabāšanu, garīgo  avotu skaidrību, iepazītu un koptu Sv. Mikolaja svētku tradīcijas Latvijas ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar Sadarbības platformu izsludina un organizē radošo darbu
konkursu Vēstule Svētajam Mikolajam.
Aicinām rakstīt Sv. Mikolajam vēstuli, kurā bērns un jaunietis apraksta kas svarīgs noticis aizvadītajā gadā, ko sagaida jaunajā gadā un kā iepriecinās un apdāvinās sev tuvos  Konkurss ir atklāts. Tajā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 20 gadiem, kuri izglītību apgūst Latvijas izglītības iestādēs vai ir nevalstisko organizāciju/ apvienību/centru biedri.

Konkursa mērķis ir rosināt bērnu un jauniešu interesi par ukraiņu tradīciju Ziemassvētkos, savstarpējo attiecību nozīmi gan ģimenes lokā, gan ārpus tās, veidot izpratni par kultūrvēstures un identitātes jautājumiem. Veicināt bērnu un jauniešu patstāvīgu radošo darbu, savas attieksmes un spriedumu veidošanu un spēju saskatīt ētiskas Konkursa dalībniekam jāiesniedz radošais darbs par tēmu Vēstule Svētajam Mikolajam, kurā atspoguļo gada laikā paveikto, īpašus mirkļus un notikumus un noslēgumā apraksta kā varētu iepriecināt apkārtējos, kādu labu darbu kā dāvanu tiem Konkursa darba formas izvēle ir brīva. Tas var būt domraksts, literārs darbs latviešu valodā. Darbā jāatklāj autora personiskā attieksme par aprakstīto, jābūt mērķtiecīgam valodas līdzekļu izmantojumam.

Vērtējot rezultātu , dalībnieki tiks sadalīti vecuma grupās: 9 – 14, 14 –20 gadi (2. – 9 . klašu audzēkņi, 10. – 12. klašu audzēkņi, jaunieši) .
Iesniegtos darbus vērtēs  LUBA un Sadarbības platformas izveidotā žūrijas komisija. Izvirzīs  un apbalvos 3 labākos darbus no katras vecuma grupas.
Darbam jāatbilst šādiem kritērijiem:
- konkursam atbilstošas tēmas izklāsts;
- autora personiskās attieksmes un sava viedokļa klātbūtne;
- radoša pieeja darbam, oriģinalitāte;
- valodas līdzekļu bagātība, to mērķtiecīgs izmantojums;
- norāde par iespēju darbu publicēt.

Darba apjoms – līdz 5000 zīmēm.
Darbs iesniedzams datorsalikumā.
Darbam jāpievieno ziņas par autoru:
mācību iestāde/NVO un  mācību iestādes/NVO adrese, skolotāja  – konsultanta vārds un uzvārds, e-pasta adrese un kontakttālrunis.

Darbu iesniegšanas termiņi: no 2015.gada 1.oktobra līdz 01.novembrim (pasta zīmogs).
Noslēguma pasākums – 2015.gada 19.decembrī.
Noslēguma pasākumā notiks apbalvošana, meistarklases, koncerts veltīts Sv.Mikolaja
Darbs ar norādi Radošo darbu konkursam Vēstule Svētajam Mikolajam iesniedzami
Laimdotas ielā 42, Rīgā, LV-1084.
e-pasts: celma.lauma@gmail.com
Uzdrošinieties, pamēģiniet!

Informācija: Lauma Celma

Biedrības „Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja
Kontakttālrunis: 29822258

e-pasts: celma.lauma@gmail.com

Ви можете залишити свій коментар: