LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Radošo darbu konkursā „Vēstule Svētajam Mikolajam” aicināti piedalīties bērni un jaunieši

Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība aicina bērnus un jauniešus piedalīties radošo darbu konkursā „Vēstule Svētajam Mikolajam”. Radošo darbu konkursa galvenais mērķis ir rosināt, lai bērni un jaunieši izzinātu un pilnveidotu savu priekšstatu par Ukrainas kultūrvēsturi, attīstītu savas attieksmes un spriedumu veidošanu un spētu saskatīt ētiskas vērtības.

Rakstiskajam darbam formas izvēle ir brīva: tas var būt domraksts vai literārs darbs – eseja, īsais stāsts, dzeja, luga utt. Konkursā piedalīties aicināti bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 20 gadiem, kuri izglītību apgūst Latvijas izglītības iestādēs vai ir nevalstisko organizāciju aktivitāšu dalībnieki. Vērtējot rezultātu, dalībnieki tiks sadalīti divās vecuma grupās: no 9 līdz 14 gadiem un no 15 līdz 20 gadiem. Radošos darbus konkursam var iesniegt no 2015. gada 1. oktobra līdz 1. novembrim (pasta zīmogs).

Konkursa noslēguma pasākums notiks 2015.gada 19.decembrī Cēsīs. Tajā notiks uzvarētāju apbalvošana, meistarklases, koncerts veltīts Svētā Mikolaja svētkiem.

Latvijas Ukraiņu biedrību apvienības priekšsēdētāja stāsta: „Svētā Mikolaja svētki Ukrainā ir īpaši gaidīti bērnu svētki, kurus svin Ziemassvētku priekšvakarā. Tiek uzskatīts, ka Svētais Mikolajs ir nabagu un bērnu aizbildnis. Rietumukrainas bērnu vidū dzīva ir tradīcija rakstīt Sv. Mikolajam vēstuli, kurā bērns apraksta gada laikā paveikto, īpašus mirkļus un notikumus. Dzimtas tradīciju nepārtrauktība, etniskās atmiņas saglabāšana, garīgo avotu skaidrība – viss labākais, kas izturējis laika pārbaudi un palicis kā dārgs mantojums no iepriekšējām paaudzēm, ir jāsaglabā, jāturpina un jāpopularizē, it īpaši jauniešu vidū. Turpinot šo tradīciju, aicinām visus Latvijas bērnus – gan ukraiņus, gan latviešus, gan mazākumtautību pārstāvjus – iesaistīties un piedalīties konkursā!”

Radošu darbu konkurss tiek rīkots projekta „Svētā Mikolaja svētki Cēsīs ” ietvaros, to organizē Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība sadarbībā ar biedrību „Sadarbības platforma” ar Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu.

Plašāka informācija:

Mob. tālr. 29822258

E-pasts: celma.lauma@gmail.com

Ви можете залишити свій коментар: