LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

(Українська) Клуб латышского разговорного языка и межкультурной интеграции.

Janvārī biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar Rīgas Latviešu
biedrību un biedrību “Erfolg” uzsāk apmācību kursus, kuros piedalīties
aicināti Latvijā dzīvojošie trešo valstu valstspiederīgie un
nepilsoņi. Bezmaksas apmācībās būs iespēja apgūt latviešu valodu un
integrācijas kursu, kurā iepazīsim Latvijas vēsturi un likumdošanu.

Kursu programma veidota tā, lai pēc apmācībām, to dalībnieki būtu
gatavi nokārtot valsts valodas un naturalizācijas eksāmenus. Latviešu
valodas kursi paredzēti gan ar minimālām priekšzināšanām, gan bez
valodas zināšanām. Kursu noslēgumā dalībniekiem būs iespējams bez
maksas kārtot valsts pārbaudes eksāmenu Valsts izglītības satura
centrā. Nobeigumā dalībnieki saņems apliecības.

Latviešu valodas kursi notiks Rīgā un Daugavpilī.

Apmācības Rīgā notiks divās grupās. Pirmā grupa būs apmācību
dalībniekiem bez priekšzināšanām un otrā grupa būs cilvēkiem ar
latviešu valodas priekšzināšanām. Pirmās grupas apmācības notiks NVO
namā, Laimdotas ielā 42 un grupas ar priekšzināšanām apmācības tiks
organizētas Rīgas Latviešu biedrības namā.

Pirmā tikšanās Rīgā – grupai bez priekšzināšanām 2015. gada 13.
janvārī, grupai ar priekšzināšanām – 15. Janvārī.

Pirmā tikšanās Daugavpilī – 2015. gada 13. janvārī, biedrības
“Erfolg” telpās, Cietokšņa ielā 44.

Interesenti pieteikties aicināti līdz 2015. gada 12. janvārim!
Pieteikšanās un plašāka informācija:

Rīgā
apmācību koordinatore Dace Paegle
Mob.tel. 29520251;
Tel.: 67226924
E-pasts: dace.paegle@rlb.lv

Daugavpilī
apmācību koordinatore Irina Keiša
Mob.tel. 20371892;
Tel.: 65420018
E-pasts: erfolg_biedriba@outlook.com
Piesakoties aicinām norādīt: vārdu, uzvārdu, pilsonību, tel. nr. un e-pastu.

Apmācību cikls tiek rīkots biedrības “Sadarbības platfrma” īstenotā
projekta “Integrācijas ABC – 2″ ietvaros.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība
“Sadarbības platforma”. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.

Ви можете залишити свій коментар: