LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Статті: ‘May, 2014’

(Українська) Дорогие друзья и уважаемые коллеги!

Tādas lapas nav.

(Українська) Українці відзначили вибори в Європарламент ударним традиційним суботником в Колотилівці.

Tādas lapas nav.

(Українська) Приглашаем взять учатие!

Biedrība „Latvijas Vācu savienība”
no 2014.gada 5. līdz 9. jūnijam
Vidzemē (netālu no Līgatnes)
aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros
īstenos projektu

Kultūrorientācijas cikls
“Kopīgais ceļš Latvijā!”

Projekta īstenošanas aktivitātes virsmērķis ir veicināt trešo valstu pilsoņu motivāciju un prasmes integrēties Latvijas sabiedrībā, mazinot stereotipus un komunikācijas barjeras starpkultūru saskarsmē, attīstot [...]

(Українська) Приглашаем

Tādas lapas nav.

(Українська) Запрошуємо на суботник!

Tādas lapas nav.