LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Biedrība «Dialogi.lv» uzsāk divus Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītus projektus

Ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu biedrība «Dialogi.lv» izveidos Resursu centru imigrantiem no Ukrainas, kā arī laidīs klajā metodisku materiālu krājumu «Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas lingvistiskie aspekti».

Kopš biedrības dibināšanas etnisko minoritāšu integrācija ir nozīmīgs mūsu darbības virziens. Tagad mēs paplašinām savas aktivitātes un attiecinām tās uz vēl vienu sociālo grupu – nesen Latvijā iebraukušajiem imigrantiem – , rūpējoties par viņu tiesisko aizstāvību, socializāciju, valsts valodas apgūšanu. Šiem mērķiem kalpos divi jauni Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstīti projekti – «Resursu centra izveide imigrantiem no Ukrainas» un «Metodisku materiālu krājums «Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas lingvistiskie aspekti»».
Pirmo projektu, kura rezultātus baudīs gan darba migranti no Ukrainas, gan tie, kas Latvijā ieradušies ģimenes apvienošanas nolūkā, «Dialogi.lv» īstenos sadarbībā ar partneriem – Latvijas ukraiņu biedrību apvienību, Latvijas Jūras akadēmiju un biedrību «Transporta efektivitātes centrs». Tik plaša projekta koalīcija ir vajadzīga, lai nodrošinātu apjomīgu pakalpojumu klāstu 50-70 imigrantiem (kas fonda izpratnē legāli dzīvo un strādā valstī ne ilgāk kā piecus gadus). Ir paredzēti latviešu valodas un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursi tajās profesijās, kurās strādā ukraiņu darbaspēks, juridiskās konsultācijas un brīvā laika aktivitātes. Paralēli tiks veikti publicitātes pasākumi, tai skaitā, paredzētas diskusijas ar Latvijas uzņēmējiem par darbaspēka ievešanu. Projekts jau sagatavošanas laikā izraisīja lielu interesi Ukrainā, kas vēl lielākā mērā nekā Latvija ir saskārusies ar darbaspēka migrācijas problēmām. Biedrība «Dialogi.lv» būs gandarīta, ja mūsu uzkrātā projektu pieredze palīdzēs mūsu partneriem no Latvijas – Latvijas ukraiņu biedrību apvienībai un arī visai ukraiņu kopienai.
Metodisko rakstu krājumā teorētiskā līmenī tiks izpētīti imigrantu integrācijas lingvistiskie aspekti. Tas būs svarīgs ieguldījums nākotnē, jo valodu situācija Latvijā mainās. Ja pirms gadiem desmit latviešu valodas mācīšana cittautiešiem pārsvarā notika uz vienas kopējas valodas bāzes, kura bija krievu valoda, tuvākajā nākotnē, ņemot vērā migrācijas plūsmu vektorus, var rasties situācija, kad vienā mācību procesā (un ar šīm problēmām valodnieki jau ir saskārušies , piemēram, bēgļiem domātos latviešu valodas kursos) tiks iesaistīti dažādu valodu pratēji bez kopējas valodas zināšanām. Kā šajos apstākļos strādāt efektīvi? Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, tiks izpētīta citu valstu pieredze un Latvijas skolotāju gatavība jauniem izaicinājumiem.
«Abi projekti ir jauns posms «Dialogi.lv» darbībā arī tāpēc, ka mēs sākām strādāt ar jaunu Eiropas Komisijas instrumentu, proti, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu, un ar jaunu vadošo iestādi – Tieslietu ministriju,» – klāsta biedrības valdes locekle Anna Stroja. «Jāsaka atklāti: viegli nebūs, jo projekti ir novilcināti Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta un tā sekotājas – Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas – likvidācijas dēļ. Arī ekonomiskā krīze var ieviest nepatīkamas izmaiņas. Bet ceram uz to labāko, jo esam uzsākuši jaunas un labas lietas jau ierastajā integrācijas jomā, kas veicinās sociālo dialogu un dos ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstības virzienā».

Logo_proekta

Ви можете залишити свій коментар: