LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Projekts “Resursu centra izveide imigrantiem no Ukrainas” noslēdzies

L. Muhins

Foto Pitercev 1029Mūsu projekta „Resursu centra izveide imigrantiem no Ukrainas”, kuru atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds pirmā kārta ir gandrīz pabeigta.

Piecu mēnešu laikā, kas ir visnotaļ īss laika posms, tika paveikts liels darba apjoms un rezultātus var vērtēt jau tagad: Latvijas sabiedrībā par aktuālu kļuvis jautājums par to, ka problēmas ar ko saskārās imigranti no t.s. trešām valstīm uz Ukrainas imigrantu piemēra ir aktuālas ne tikai viņiem pašiem, bet arī Eiropas Savienības pilsoņiem, tai skaitā arī Latvijai.

Imigrantu darba un sociālo problēmu civilizēts risinājums izrādās ir ļoti svarīgs ne tikai pašiem imigrantiem, ber arī valstij, kura viņus uzņem. Globālās ekonomiskās krīzes laikā Latvija, risinot imigrantu problēmas, gūst pieredzi arī emigrācijas problēmu risināšanā. Ir zināms, ka pēdējā laikā emigrantu vilnis no Latvijas pieņēmās spēkā. Latvijas pilsoņi jau vairākus gadus ne tikai meklē darbu citās Eiropas Savienības zemēs, bet arī veiksmīgi to atrod un pārceļas uz jaunu dzīves vietu.

Jau šodien migrācijas un naturalizācijas, kā arī citu valsts iestāžu vadošie speciālisti, kuri nodarbojas ar darba resursu jautājumiem, runā par to, ka ir nepieciešams likvidēt neattaisnotas atšķirības un ierobežojumus, kas ir piemērojami imigrantiem no ES valstīm un trešām valstīm.

Vēl Latvijas ierēdņi saprata, straujā attīstības procesā esošā pilsoņu sabiedrība un palīdzība, ko sniedz sabiedriskās organizācijas ir ne tikai izdevīgas valstij ekonomiskajā ziņā, bet tās rezultāti ir pietiekami efektīvi.

Un jau ir manāmi rezultāti. Ir paveikts liels informatīvs darbs – izmantojot gan radio, televīzijas un interneta avotus – Latvijas un starptautiskai sabiedrībai tika stāstīts par šī brīža situāciju un problēmām ar kurām saskārās imigrants, atbraucot uz Latviju.

Aptuveni 20 cilvēki – imigranti no Ukrainas Rīgā un Ventspilī ieguva iespēju bezmaksas apmeklēt latviešu valodas kursus un sagatavošanas kursus naturalizācijas eksāmenam. Tika izveidoti bukleti ukraiņu valodā par Resursu centra imigrantiem no Ukrainas, kā arī par darba tiesībām Latvijā; šos bukletus var saņemt Ukrainas vēstniecībā Latvijā un Latvijas vēstniecībā Ukrainā.

Ir izveidota tīmekļa vietne ar informāciju par Resursu centru www.ukrlatvian.lv, kurā arī turpmāk Latvijas ukraiņu biedrību apvienība publicēs aktuālo informāciju.

Vairāki desmiti imigrantu no Ukrainas izveidoto Resursu centrs uzskata ne tikai par tādu formālu iestādi, kurā viņi var saņemt viņiem nepieciešamo informāciju vai juridisko konsultāciju, bet šeit viņiem tiek sniegts arī cilvēcīgs atbalsts, kā arī palīdz risināt gan ikdienas jautājumus, gan brīvā laika pavadīšanu – tiek rīkoti dažādi izbraukumi un svinēti kopā tautas svētki.

Atbilstoši savam statusam valsts iestāde nav spējīga kļūt par tuvu draugu imigrantam. Savukārt sabiedriskā organizācija – tā ir vieta, kurā cilvēks var saņemt cilvēcīgu siltumu, laipnu uzņemšanu un neformālu emocionālo atbalstu.

Cerēsim, ka sabiedrisko organizāciju aktivitāte kopā ar valsts atbalstu šādiem projektiem, ļaus efektīvi risināt sarežģītus sabiedrības sociālus jautājumus un attīstīt mūsu Latvijas pilsonisko sabiedrību.

Pateicoties šīm projektam sabiedrības organizācijas saņēma spēcīgu impulsu darbībai arī jaunajā gadā. Projekta ideju atbalstīja Latvijas ukraiņu biedrību apvienība un tā tiks īstenota arī nākamgad šīs organizācijas ietvaros.

Un arī turpmāk, ne tikai tā sauktiem „zarobitčane”, bet arī visiem mūsu tautiešiem ir jāzina, ka Latvijas ukraiņu biedrību apvienība vienmēr ir Jums blakus, gādā par Jums, uztraucās par Jūsu drošību un vienmēr atbalstīs ar padomu.

Logo_proekta

Ви можете залишити свій коментар: