LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Apaļā galda diskusija „Ukraiņu darbaspēka migrācija”

Apaļā galda diskusija “Ukraiņu darbaspēka migrācija”

2009.gada 2.decembrī plkst. 15:00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 19/21 – 5 (3. stāvā)

Programma

1.Diskusijas atklāšana

Ziņo – Anna Stroja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Resursu centra izveide imigrantiem no Ukrainas” vadītāja

2.Prezentācija „Demogrāfija, inovācija un imigrācija”

Ziņo – Ivars Indāns LU sociālās demogrāfijas doktorants

3.Prezentācija „Ukrainas pilsoņi Latvijā: imigrācijas tendences”

Ziņo – Ilze Briede Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītāja

4.Pakalpojumi atbalsta sniegšanai trešo valstu pilsoņiem

Ziņo – Gundars Ignats  Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta  direktora vietnieks

5.Pakalpojumi nodarbinātības organizēšanai – darba izsaukumi Ziņo – Ilze Haberlinga Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja

Informācija par 2009.gadu

NVA filiālēs apstiprinātie darba izsaukumi sadalījumā pa nozarēm (atbilstīgi NACE 2 klasifikācijai):

Nozare 1.cet. 2.cet. 3.cet. 4.cet. Kopā III cet.
Lauks./mežs./zivsaimniecība

2

0

0

2

Ieguves rūpniecība

0

0

0

0

Apstrādes rūpniecība

182

166

64

412

Būvniecība

21

34

3

58

Tirdzniecība

14

8

14

36

Izmitināšana/ ēdināšana

41

23

43

107

Transports/uzglabāšana

190

33

39

262

Pakalpojumi

2

3

3

8

Veselība

3

2

4

9

Māksla/ izklaide/ atpūta

5

0

1

6

Pārējās nozares

18

32

43

93

Kopā:

478

301

214

993

NVA filiālēs ārzemniekiem apstiprinātie darba izsaukumi sadalījumā pa valstīm(personas):

Valsts 1.cet. 2.cet. 3.cet. 4.cet.

Kopā

III cet.

ASV

1

3

1

5

Baltkrievija

15

19

9

43

Indija

13

7

30

50

Ķīna

7

3

12

22

Krievija

37

39

52

128

Ukraina

353

178

66

597

Moldova

14

14

12

40

Uzbekistāna

3

4

1

8

Taizeme

1

3

9

13

Turcija

0

1

0

1

Armēnija

15

3

5

23

Pārējās valstis

19

27

17

63

Kopā:

478

301

214

993

NVA filiālēs apkopotā informācija par PMLP izsniegto darba atļauju skaitu ārzemniekiem

(kopā / t. sk. bez d. izsauk. apstipr./ t.sk. laulātajiem)

Gads

Skaits gadā

I cet.

II cet.

III cet.

IV cet.

2005

*

3447 / 3029 /2146

418 / 402

637 / 563 / 405

74 / 177

829 / 701 / 490

128 / 100

872 / 798 /590

74 / 61

1109 / 967 / 661

142 / 64

2006

*

4572 / 3805 /2658

767 / 210

899  / 821 /543

78 / 49

1069 / 889 /628

180 / 48

1189 /992  /735

197 /62

1415 /1103 /752

312 /51

2007

*

7336/ 5099 / 3217

2237 / 582

1348 / 1016 / 685

332 / 98

1758 / 1195 / 728

563 / 111

2150/ 1436/ 875

714 / 185

2080 / 1452/ 929

628 / 188

2008

*

8137/ 5865 /3566

2272 / 1100

1866 / 1335 / 796

531 / 264

1942 / 1325 / 819

617 / 315

2164 / 1568/ 907

596 / 220

2165/ 1637/ 1044

528 /301

2009

*

4492 / 3658  /2596

834 / 597

1587 / 1295 / 882

292 / 197

1468 / 1150 / 822

318 / 153

1437 /1213 / 892

224 / 247

* PMLP uz darba izsaukuma pamata izsniegtās darba atļaujas / anulētās darba atļaujas

Informāciju sagatavoja: I.Haberlinga, 67333331

6.Darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi – jaunākās tendences Ziņo – Vilnis Virza Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītājs

7. Jautājumi, atbildes un secinājumi

8. Kafijas pauze

Ви можете залишити свій коментар: