LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Статті: ‘November, 2009’

(Українська) Латгалiя включилася в роботу Ресурсного центру для українських іммігрантів

Tādas lapas nav.

Liepājas iedzīvotāji iepazīst Resursu centru imigrantiem no Ukrainas

Anna Protčenko
Par Resursu centra imigrantiem no Ukrainas izveidi Liepājas iedzīvotāji jau lasīja vietējas avīzēs  «Kurzemes vārds» slejās un internetā, kā arī dzirdēja vairākos televīzijas raidījumos, bet tagad viņiem beidzot bija iespēja tuvāk iepazīt šī centra darbu  klātienē. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta prezentācijas notika pilsētas domes telpās, 30. oktobrī. Pilsētas domes priekšsēdētājs [...]