Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ” uzsāk īstenot projektu “Mēs kopā vienoti Latvijai”

Sākot ar 2016. gada jūniju, Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” uzsāk projekta “Mēs kopā vienoti Latvijai” (projekta nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/004) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un veidojot komunikāciju starp Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām un latviešiem, kā arī sekmēt pilsoniskās sabiedrības saliedētību, tās iesaisti sabiedriskās aktivitātēs un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. Projekta īstenošana plānota līdz 2016. gada oktobra beigām.

Projekta ietvaros notiks vairāki pasākumi, kas nodrošinās biedrības nākotnes redzējuma izveidi, iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, ziedojumu piesaistes apzināšanu un starpkultūru dialogu. Pirmais plašākais pasākums noritēs jau 9. jūlijā, Vangažos, kad konferencē „Ukraiņi Latvijā – vakar un šodien” tiksies dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem, lai diskutētu par ukraiņu kultūras, izglītības un integrācijas jautājumiem. Savukārt dienas otrajā daļā konferences dalībniekus un visus interesentus priecēs festivāls ”Sarkanais irbenājs”, kas būs praktiskais apstiprinājums konferencē apspriestajām tēmām. Projekts ietver arī “Jatraņ” darbības stratēģijas no 2017. līdz 2019. gadam izstrādi, tikšanos – diskusiju “Ziedojumi biedrības darbā” un apmācības biedrības biedriem un brīvprātīgajiem par projektu izstrādi, vadību un brīvprātīgo darbu kā iedvesmas avotu.

Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ” ir organizācija, kas darbojas jau 22 gadus. Tās darbība galvenokārt vērsta kultūras, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās. Biedrība aktīvi cenšas veicināt ukraiņu integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Darbu sarakstā ir vairāki pasākumi, kuros akcentēta ukraiņu nacionālās identitātes un ukraiņu tautas kultūras mantojuma saglabāšana Latvijas multikulturālajā vidē. Īpašu uzmanību biedrība velta ukraiņu valodas prasmju uzturēšanai. Projekta “Mēs kopā vienoti Latvijai” aktivitātes veidos nozīmīgu papildinājumu biedrības darbībā un attīstības ceļā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ”.

Plašāka informācija:

Vangažu ukraiņu biedrības “Jatraņ” valdes priekšsēdētāja

Irina Dukule

E-pasts: atlas.irina@gmail.com

Mob. tālr. 29861068

image

Informāciju sagatavoja:

Projekta „Mēs kopā vienoti Latvijai” publicitātes speciāliste

Zinta Gugane

E-pasts: zinta.gugane@gmail.com

Mob. tālr. 26553247

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Ви можете залишити свій коментар: