Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Статті: ‘June 30th, 2016’

Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ” uzsāk īstenot projektu “Mēs kopā vienoti Latvijai”

Sākot ar 2016. gada jūniju, Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” uzsāk projekta “Mēs kopā vienoti Latvijai” (projekta nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/004) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un veidojot komunikāciju starp Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām un latviešiem, kā arī sekmēt pilsoniskās sabiedrības [...]