Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Vēl var pieteikties Rīgas iedzīvotāju forumam!

Paldies tiem NVO pārstāvjiem, kas savu dalību Rīgas iedzīvotāju forumam “Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!” jau pieteikuši! Tiekamies 2.decembrī forumā!

Taču NVO pārstāvjiem, kas nav pieteikušies vēl ir iespēja! Laipni aicinām!

Vēl, līdz 30. novembrim nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties dalībai ikgadējā Rīgas iedzīvotāju forumā “Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”, kas notiks 2. decembrī Radisson Blu HotelLatvija konferenču telpās (Elizabetes iela 55).

Šogad foruma moto ir “Audz Rīgai”, kurā stiprinās prasmes un meklēs sadarbības formas dažādu jautājumu risināšanai.

Šā gada oktobrī un novembrī, balstoties uz iepriekšējos forumos izteiktiem iedzīvotāju ierosinājumiem, visā Rīgas pilsētā notika apkaimju forumi, kuros tika diskutēti un risināti apkaimes iedzīvotājiem aktuālie jautājumi, savukārt Rīgas iedzīvotāju foruma Faktu laboratorijā notiks diskusija par apkaimju forumos gūtajām atziņām. Kā jau katru gadu, forumā dalībniekiem piedāvās arī iespēju konstatēt pilsētā notiekošās izmaiņas un attīstīt sadarbību starp iedzīvotājiem, biedrībām, nodibinājumiem un pašvaldības iestādēm. Lai sadarbības rezultāts arī nākotnē būtu efektīvs un balstītos uz visu pilsētas attīstības procesā iesaistīto stiprajām pusēm, forumā īpašu uzmanību pievērsīs spēju un prasmju stiprināšanai.

Foruma otrajā daļā ikvienam būs iespēja darboties kādā no sev interesējošajām praktiskajām darb-darbnīcās:

  • Jauniešu Rīga;
  • Kvalitatīva Rīga;
  • Radoša Rīga;
  • Zaļa Rīga.

Ar programmu iepazīties šeit.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldību un nodrošinātu nevalstisko organizāciju efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā arī šogad iedzīvotāju foruma laikā nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas parakstīt Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu. Kopš 2013.gada Memorandu parakstījušas jau 109 nevalstiskās organizācijas.

Ja organizācija vēlas parakstīt memorandu, tad līdz augstāk minētajam laikam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (K.Valdemāra ielā 5, Rīga) jāiesniedz šādu dokumentu oriģināli:iesniegums par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu, pilnvara, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā, kā arī dokumenta kopiju, kas apliecina organizācijas juridisko statusu un paraksttiesīgās personas.

Ar memoranda tekstu var iepazīties šeit.

Papildu informāciju par forumu un memoranda parakstīšanu var saņemt pie Ilzes Meilandes: ilze.meilande@riga.lv, tālr. 67181657.

Rīgas iedzīvotāju forumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar biedrību Latvijas Pilsoniskā alianse.

Plašāka informācijahttp://www.iksd.riga.lv/public/71507.html

Cieņā -

Zinta Gugane

Izglītības, kultūras un sporta departaments

Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļa

Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors

Projektu koordinatore

Ви можете залишити свій коментар: