Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Noticis trešais Latvijas mazākumtautību forums

13. un 14. novembrī norisinājās trešais Latvijas mazākumtautību forums, kurš šogad notika Ventspilī, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku no visas Latvijas. Forumā piedalījās 50 Latvijas mazākumtautību organizācijas, pārstāvot 11 dažādas tautības: baltkrievus, baškīrus, burjatus, ebrejus, krievus, lietuviešus, poļus, romus, tatārus, ukraiņus un vāciešus.

Foruma atklāšanā dalībniekus uzrunāja Kultūras ministre Dace Melbārde, aicinot veidot piederības izjūtu valstij sabiedrībā ap sevi un aktīvi iesaistīties Latvijas simtgades svētku norisē, lai Latvijas simtgade patiešām būtu visas sabiedrības svētki, stiprinot ikviena Latvijas iedzīvotāja piederības izjūtu mūsu valstij un atbildību par tās turpmāko veidošanu.

Foruma pirmajā dienā dalībnieki strādāja četrās darba grupās, pārrunājot iespējas gan par to, kā mazākumtautību pārstāvji var iesaistīties Latvijas simtgades svētku organizēšanā un norisē, gan par jaunu iniciatīvu veidošanu starpkultūru dialoga veicināšanai, gan arī par jauniešu līdzdalību un kopējo mazākumtautību iesaistīšanos Latvijas valsts politikā, ekonomikā, kultūrā un sabiedriskajā dzīvē.

Foruma darba grupu rezultātā jau ir tapuši vairāki priekšlikumi, kā uzlabot mazākumtautību pārstāvju kultūras un identitātes saglabāšanu un veicināt lokālpatriotismu, piederības izjūtu Latvijai. Nolemts 2016.gada vasarā Latgalē organizēt Latvijas mazākumtautību kultūru festivālu.

Foruma otrajā dienā dalībnieki guva pieredzi par Ventspils un Jelgavas pašvaldībās esošajām pieredzēm sadarbībai ar mazākumtautībām, kā arī Eiropas Mazākumtautību jautājumu centra ekspertes iepazīstināja ar Vācijas pieredzi starpkultūru dialoga veicināšanai. Tika sniegta informācija par Latvijas Nacionālā kultūras centra programmām kultūru dažādības atbalstam Latvijā. Klātesošajiem tika prezentēts arī Kultūras ministrijas pasūtītais un Baltijas Sociālo zinātņu institūts veiktais pētījums „Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā”. Pētījuma autori apzinājuši visu aktīvo mazākumtautību organizāciju reālās adreses un kontaktpersonas, kas ir KM darbam ļoti svarīga informācija. Tāpat ne mazāk svarīga ir iegūtā informācija par attieksmi pret etniskajām attiecībām, latviešu valodas lietošanu un atbildes uz jautājumiem par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem vienotas sabiedrības veidošanā.

Foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar KM finansētajiem Latvijas mazākumtautību atbalsta projektiem 2014.-2015.gadā un foruma noslēgumu apmeklēt Starptautisko nacionālo kultūru festivāla koncertu “Ventspils Vainags”, kuru organizē Ventspils nacionālo kultūras biedrību asociācija.

KM organizētie Latvijas mazākumtautību forumi 2013. un 2014. gadā notika Rīgā. Par 2015. gada foruma norises vietu izvēlēta Ventspils, atsaucoties uz Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācijas ielūgumu. Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija šī gada novembrī svin savu 15.gadu jubileju un organizē starptautisko nacionālo kultūru festivālu “Ventspils Vainags”, kura koncerts notiks pēc Latvijas mazākumtautību foruma noslēguma, tādējādi bagātinot arī foruma norisi.

Foruma norises koordinators ir biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”, sadarbībā ar Zemgales NVO atbalsta centru, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Valmieras novada fondu.

Foruma norisei atbalstu sniedza Ventspils pilsētas Dome un Vācijas vēstniecība Rīgā.

(Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centrs. Tel.29811722,inese@kurzemesnvo.lv)

Foruma foto un prezentācijas skat. zemāk:

Visas Foruma foto var aplūkot un lejupielādēt šeit:http://www.dzintarskrastins.com/Foto/2015/Mazakumtautibu-forums-vent/n-pgTBW4

(visu bilžu ielāde galerijas sākumā augšā labā pusē download all, bildes ielāde pa vienai zem katras bildes labā pusē apakšā poga.)

Visas Foruma prezentācijas var lejupielādēt šeit:https://failiem.lv/u/paztvecc

Vienlaicīgi informēju, ka Mazākumtautību konsultatīvās komitejas sēde tiek plānota janvāra sākumā. Par konkrētu datumu informēšu tuvākajās dienās.

Lai izdevusies šī sniegotā nedēļa!

Ar cieņu

Linda Naudiša

Sabiedrības integrācijas departaments

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļa

Ви можете залишити свій коментар: