Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Статті: ‘July, 2015’

Par pieteikšanos NVO reģionālajiem projektiem un vakardienas prezentācijas.

Pielikumā skat. informāciju par pieteikšanos NVO reģionālajiem projektiem un vakardienas prezentācijas.

Ar cieņu
Linda Naudiša
Sabiedrības integrācijas departaments
Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļa
Vecākā referente
E-pasts: Linda.Naudisa@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330213
Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Kr. Valdemāra 11a, Rīga, LV-1364, Latvija
Mājaslapa: www.km.gov.lv
E-pasts: pasts@km.gov.lv
Mazakumtautibu skolu skolenu identitate un piederiba Latvijai
Reģionu projektu konkursa pieteik&scaron_anās
Presentation_Eiropas_pedas_1.07.2015

Informējam NVO pārstāvjus par iespēju piedalīties projektu konkursā!

Labdien!
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Rīgas plānošanas reģionā. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju [...]