Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Статті: ‘July 1st, 2015’

Informējam NVO pārstāvjus par iespēju piedalīties projektu konkursā!

Labdien!
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Rīgas plānošanas reģionā. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju [...]