Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

eLPA izsludina projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ar prieku izsludina projektu konkursu, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Rīgas plānošanas reģionā. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā. Projektu konkurss iedalīts šādās jomās:

1. mazākumtautību NVO atbalsta projekti;

2. pilsoniskās sabiedrības attīstības projekti;

3. starpkultūru dialoga projekti;

4. romu integrācijas projekti.

Projektu konkursā pretendentiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai, savukārt ir nepieciešama sadarbība ar citu organizāciju idejas īstenošanā. Projektu īstenošanas laiks ir no 2015. gada 1.augusta līdz 2016. gada 31. janvārim. Visus projekta sagatavošanas norādījumus variet skatīt pielikumos un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar alianse@nvo.lv projekta asistenti Anitu Īvāni.

Projektus var iesniegt, sūtot tos pa pastu līdz 2015. gada 10. jūlijam (pasta zīmogs) biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse” adresi Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga LV-1011 vai arī personīgi līdz 2015. gada 10. jūlijam biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse” līdz plkst. 16:00 Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga LV-1011. Neatkarīgi no projekta iesniegšanas veida, projekta pieteikuma elektronisko versiju ar skanētiem, parakstītiem pielikumiem lūdzam sūtīt līdz 2015.gada 10. jūlijam plkst. 17:00 uz e-pasta adresi alianse@nvo.lv Projekta pieteikumu ar pielikumiem var iesniegt arī parakstītus ar e-parakstu, tos sūtot uz alianse@nvo.lv

Finansētājs pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, trīs darba dienu laikā elektroniski informē visus Pretendentus, kā arī ievieto informāciju interneta vietnē www.nvo.lv

Ви можете залишити свій коментар: