Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

„Latvijas kultūras vēstnieki” Vasaras nometne

Apmācību programma mazākumtautību NVO pārstāvjiem
Apmācību programmas veidotāji: Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Apmācības programmas īstenošanas laiks: 2015.gada 15.lidz 18.jūlijs (kopējais apmācību laiks – 4 pilnas dienas).
Apmācības programmas mērķis:
Apmācīt mazākumtautību NVO vadītājus un pārstāvjus sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām par Latvijas kultūru un tās mijiedarbi ar Latvijas minoritāšu kultūrām veidojot starpkultūru dialogu.
Apmācību dalībnieki savām kopienām palīdzēs apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprinās latviskās kultūras apziņu, veidos izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.
Apmācību dalībnieki pilnveidos zināšanas par kultūras daudzveidību un sabiedrības saliedēšanu, kas kalpos par pamatu dažādu partnerību (latvieši – mazākumtautību pārstāvji) iedibināšanai un attīstībai;
Dalībnieki gūs iedvesmu turpmākam darbam un iespēju satikt līdzīgi domājošos, lai veidotu ilgtermiņa partnerības.
Dalībnieki gūs iedvesmu un informāciju par iespēju iesaistīties Latvijas valsts simtgades programmas veidošanā un nodrošināšanā
Programmas noslēgumā dalībnieki saņem apliecību, kas apliecina apmācības programmas apguvi.

Apmācības programmas mērķgrupa:
Latvijas mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši (īpaši Latgales reģiona un dažādu tautību pārstāvniecība)

Apmācītāju uzdevumi:
Kopā ar apmācības dalībniekiem attīstīt nevalstisko organizāciju  sadarbību Latgalē un rosināt kopīgu iniciatīvu un projektu veidošanos.

Apmācību saturs
Apmācības balstītas uz starpkultūru dialoga veidošanu, projektu izstrādes apguvi un labās prakses iepazīšanu.

Apmācību tematiski veido:
1) Starpkultūru dialoga daudzveidība.

2) Projektu izstrāde un īstenošana.

3) Labās prakses piemēri.

Apmācību īstenotāji un lektori
Eksperti par dažādām ar kultūru un sabiedrības saliedēšanu saistītām tēmām, NVO un institūciju pārstāvji, iepriekšējo gadu Latvijas kultūras vēstnieku absolventi, kuri dalīsies zināšanās un iegūtajā pieredzē.

Nosacījumi apmācību dalībniekiem
Jāpiedalās visās apmācību nodarbībās;
Jābūt gataviem iesaistīties praktiskajās nodarbībās;
Jābūt gataviem izstrādāt pārmaiņu projekta ideju un iepazīstināt ar to pārējos programmas dalībniekus;
nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, lai izprastu lektora stāstījumu un varētu kopā ar grupas biedriem veiktu dažādus radošos uzdevumus.

Dalībnieku pieteikšanās un atlase
Dalība apmācības programmā jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu un līdz 19.06.2015. nosūtot to uz Latvijas Nacionālā kultūras centra e-pastu lnkc@lnkc.gov.lv
Dalībnieku pieteikumus izvērtēs apmācību programmas īstenotāju pārstāvji –no Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra.
Priekšroka tiks dota pieteikumu iesniedzējiem, kas pārstāv kopienu organizācijas un sadarbību tīklus un kuriem ir kapacitāte un iepriekšējā pieredze apmācības programmu un/vai kopienu attīstības projektu īstenošanā.
Programmas īstenotāji apmācītāju apmācībām izvēlētos dalībniekus paziņos līdz 01.07.2015.

Apmācības programmas organizatoriskie jautājumi
Apmācības dalībniekiem tiek nodrošināta uzturēšanās un ēdināšana apmācību norises vietās (apmācību norises telpas un naktsmītnes, ēdināšana);
Apmācību dalībnieki tiek nodrošināti ar visiem mācību materiāliem;
Apmācītāji nodrošina apmācībām nepieciešamos lektorus, ekspertus, nodarbību un darba grupu vadītājus;
Apmācību dalībnieki paši organizē un nodrošina nokļūšanu uz apmācību norises vietu (viesu nams „Zaļā sala”, Rēzeknes nov., Greiškānu pag.) un atgriešanos mājās, transportu uz vietas nodrošina Rīkotājs;
Ar apmācību saistītos organizatoriskos jautājumus un komunikāciju ar dalībniekiem, lektoriem un ekspertiem nodrošina Lauma Celma (e-pasts celma.lauma@gmail.com, mob.tālr. 29822258).

Programmas „Latvijas kultūras vēstnieki” vasaras nometne

2015.gada 15.jūlijs -17.jūlijs

Latgale

15.07.2015.

10.00 Ierašanās viesu namā „Zaļā sala”, Rēzeknes nov., Greiškānu pag. 100 m no šosejas Rēzekne – Ludza un 2 km no Rēzeknes pilsētas

10.00 – 11.00 Reģistrācija, kafija

11.00 – 11.10 Ievads un iepazīšanās

11.10 – 13.10 Stāstu stāstiem izstāstīju – Iepazīšanās spēle stāstnieku metodē Lektore Ginta Salmiņa, Baltijas reģionālā fonda valdes locekle

13.10 – 14.00 Pusdienas

14.00 – 16.20 Latvijai 100 – iespējas, izaicinājumi

Lektore Jolanta Borīte, Kultūras ministrijas Latvijas simtgades biroja reģionālo un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja

16.20 – 16.30 Pārtraukums

16.30 – 18.30 Labā prakse – iespējas pašiem izzināt savu tautas tērpu

Vācu tautas tērpu izcelsme un reģionālās atšķirības”

Lektore Ieva Litavniece, Hamburgas valsts Universitātes vācu filologs, Latvijas kultūras vēstniece

18.30 – 19.30 Vakariņas

19.30 – 21.00 Neformāls sadraudzības vakars

16.07.2015.

08.00 – 9.00 Brokastis

9.00 – 11.00 Starpkultūru dialogs kā dzīves veids, Lektore Liesma Ose, LKIF valdes priekšsēdētāja

11.00 – 11.15 Pārtraukums

11.15 – 13.15 Projekti – ideju maratons, Lektors Ansis Bērziņš, Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs

13.15 – 14.00 Pusdienas

14.00 – 17.00 Interaktīva projekta īstenošanas spēle „Un… izrāde var sākties”, Lektors Ansis Bērziņš, Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs

17.00 – 18.00 Vakariņas

18.00 – 21.00 Sadziedāšanās vakars pie ugunskura ar Arni Miltiņu un mazākumtautību radošās nometnes dalībniekiem – iepazīšanās, nacionālie cienasti

17.07.2015.

08.00 – 09.00 Brokastis

9.00 – 10.00 Braucam uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”, Krasta iela 31, Rēzekne

10.00 – 11.30 Ievadvārdi – Rūta Muktupāvela, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore

10.15 – 11.30 „Ieskats mazākumtautību tradicionālajā kultūrā un identitātē”, Valdis Muktupāvels, Latvijas Universitātes prof.

11.30 – 14.00 Folkloras ansambļa darbība: ceļš uz prasmju pilnveidošanu”, Iļja Fetisovs (Fetysov Illia) un Suzanna Karpenko (Susanna Karpenko) (Ukraina)

(Kijevas folkloras ansambļa BOŽIČI (Божичі) vadītāji)

14.00 – 15.00 Pusdienas

15.00 – 16.00 Ceļš uz Preiļiem

16.00 – 17.30 Tikšanās Preiļos ar pašvaldības un NVO pārstāvjiem –

praktiskā diskusija un apkaimes projektu prezentācijas

17.30 – 18.30 Ceļš Uz viesu namu „Lejasmalas”, Krāslavas novads, Aulejas pagasts

18.30 – 19.00 Vakariņas

19.00 – 21.00 Neformāla diskusija un Dalībnieku sadraudzības vakars

Piedalās Krāslavas pašvaldības pārstāvji, mazākumtautību NVO pārstāvji, Latvijas kultūras vēstnieks J. Dopkevičs

18.07.2015.

09.00 – 10.00 Brokastis

10.00 – 11.00 Nometnes noslēgums, apliecību izsniegšana

  1. 12.00 Ceļš uz Rēzekni

12.00 – 14.00 Mazākumtautību grupu koncerts Festivāla parkā starptautiskā folkloras festivāla Baltica 2015 ietvaros

*Programmā var tikt veiktas nelielas izmaiņas

„LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTNIEKU VASARAS NOMETNE” PIETEIKUMA ANKETA

http://ukrlatvian.lv/wp-content/uploads/2015/05/Pieteikuma-forma-KVestnieku-Vasaras-nometnei_2015.doc


Ви можете залишити свій коментар: