Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

„DAUDZBALSĪBA, IEKLAUSĪŠANĀS UN KOPRADE: MAZĀKUMTAUTĪBAS LATVIJĀ”

Rezervē 14. novembri starpkultūru piedzīvojumam!
Būs tā vērts
2014. gada 14. novembrī
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
„DAUDZBALSĪBA, IEKLAUSĪŠANĀS UN KOPRADE: rīko forumu MAZĀKUMTAUTĪBAS LATVIJĀ”
Kāpēc? Pirmkārt, lauzīsim aizspriedumu, ka latvieši un tā dēvētie krievvalodīgie  Latvijā dzīvo nošķirti. Nav taisnība! Dzīvojam kopā (jaukto ģimeņu skaits sasniedz  gandrīz 50% visu esošo laulību), līdzās (kaimiņos) un valsti veidojam visi.
Otrkārt, priecāsimies par Latvijas daudzvalodību, ļaujot tai izpausties pilnā  krāšņumā. Ļausim skanēt poļu, vācu, ukraiņu, baltkrievu, lietuviešu, igauņu, romu, krievu, tatāru valodām. Savukārt saprašanās un savstarpējas uzticēšanās valoda būs
latviešu valoda.
Treškārt, ļausim izpaust sevi pilnā mērā mazākumtautību jauniešiem un sapratīsim viņu identitāšu daudzveidību– starp dzimto – etnisko, latvisko, eiropeisko un globālo. Mūsu kopdzīves pasauli fiksē plašsaziņas līdzekļi. Vai raugāmies spogulī vai greizajā spogulī? Ļausim dažādās valodās strādājošiem žurnālistiem pašiem noskaidrot un formulēt savas attiecības ar lasītājiem, skatītājiem un klausītājiem. Kā? Foruma dalībnieki nebūs tikai klausītāji, tā vietā piedāvāsim gan esošās situācijas izpēti un vērtēšanu (lektoru un pētnieku „agora”), gan risinājumu demonstrēšanas un modelēšanas jaunradi (radoša mazākumtautību pārstāvju pašizpausme, dialogā ar pārējo ieinteresēto iedzīvotāju daļu). Tādēļ pasākums būs kā kolektīva atbilde uz iepriekš uzstādītu jautājumu puduriem.Balstoties Latvijas un ārvalstu etniskās daudzveidības izpēti un pieredzi, foruma diskusiju fokuss būs:

•Mazākumtautību LĪDZDALĪBA: interešu aizstāvības prakses un ierobežojumi;
• Dažādu tautību JAUNIEŠU karjeras un aktīvisma „noslēpumi”
• Mazākumtautību IZGLĪTĪBAS programmu kvalitāte, skolu saikne ar vecākiem un vēl neizmantotās neformālās izglītības iespējas
• PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI: daile vai neglītums žurnālistu un uztvērēju acīs1
Improvizācija par šekspīrisko „Beauty lies in the eyes of beholder”- organizētāji.
Foruma norise: Nesolām garus priekšlasījumus un klusumu zālē! Ikvienam tas būs
līdzdalības un līdzdarbības vingrinājums. Diena paies aktīvi ieklausoties vienam otrā, domājot un domas formulējot, risinājumus plānojot un izstrādājot.
Vai tikai runas? Nē! Koncerts, kura sākums plānots 17.00, pēc darba grupu noslēguma, iecerēts kā stilu sajaukums, kurā iesaistīsim drāmas un dzejas elementus, Latvijas mazākumtautību tradicionālo mākslu.
Foruma mērogs: Gaidām visus Latvijas daudzkultūru sabiedrības pārstāvjus, īpaši – mazākumtautību aktīvistus, kas ir apvienojušies biedrībās vai arī individuāli aizstāv savas grupas intereses vai kopj tās kultūru. Aicinām izglītības sabiedrību – skolēnus, skolotājus, studentus, vecākus, skolu administratorus, pašvaldību un valsts politikas veidotājus un pārraugus, pašvaldību un Saeimas deputātus; dažādu paaudžu, dažādu identitāšu nesējus aktīvi piedalīties forumā, un ar savu balsi „atvērt” Latviju plašāk. Jūs iedvesmot solījušies dažādu tautību un pārliecību Latvijas eksperti.
Ko Tu iegūsi? Kopā izstrādāsim ne vairāk kā desmit, bet konkrētus priekšlikumus dažādības vadībai valsts un pašvaldību mērogos, kā arī piedāvāsim atvērtus radošus risinājumus vēl neatrisinātajiem jautājumiem integrācijas jomā.
Darba valoda: latviešu; saziņa – daudzvalodīgi. Līdzdalību forumā piesakiet, rakstot foruma koordinatorei Elitai Uzulēnai

elita.uzulena@iniciativa.lv

Ви можете залишити свій коментар: