Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Державнi стипендії іноземним громадянам українського походження у 2010 році

Керівникам українських культурно-просвітницьких товариств

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. №1034 «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року» Міністерство освіти і науки України інформує про виділення у 2010 році державних стипендій для прийому іноземних громадян українського походження на І курс вищих навчальних закладів України. Для Латвійської Республіки виділено 5 стипендій.

Державні стипендії виділяються іноземним громадянам для здобуття вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів Державного бюджету України. Навчання за рахунок коштів Державного бюджету України для здобуття другої вищої освіти не здійснюється.

Державні стипендії громадянам України, які проживають в іноземних державах. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

Представники української діаспори, кандидати на навчання у вищих навчальних закладах України за рахунок державних стипендій повинні мати повну загальну середню освіту, відмінні та добрі оцінки з усіх навчальних дисциплін, володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти.

Іноземні громадяни українського походження, які не володіють українською мовою можуть бути зараховані на підготовчі відділення з оплатою вартості навчання 1500 доларів США на рік.

Звертаємо увагу, що кандидати, рекомендовані на навчання за напрямами підготовки «фізичне виховання, спорт і здоров‘я людини», «культура» (напрям підготовки – народна художня творчість), «мистецтво», «дизайн», «архітектура» повинні представити в особовій справі копію документа, що підтверджує підготовку за обраним напрямом (спеціальністю). Кандидатам також необхідно буде прибути до вищих навчальних закладів для здачі творчих випробувань у терміни, встановлені відповідними навчальними закладами. Перелік ВНЗ і терміни складання творчих іспитів повідомляються додатково.


Кожний кандидат, який отримав державну стипендію на навчання, прибуває до вищих навчальних закладів України у терміни з 25 до 31 серпня і подає безпосередньо до навчального закладу особову справу, яка містить оригінали та завірені нотаріально копії документів:

а) документ про повну загальну середню освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

б) медичний сертифікат, що підтверджує відсутність вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);

в) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до від’їзду на навчання в Україну;

г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

д) копія свідоцтва про народження;

е) 6 фотокарток розміром 60х40 мм.

Кандидати на навчання зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до направлень Міністерства освіти і науки України. Водночас вищі навчальні заклади України залишають за собою право влаштовувати кандидатам на навчання вступні випробування або співбесіду.

Студенти, зараховані на навчання, забезпечуються гуртожитком. Розмір стипендії та оплати за проживання у гуртожитку визначається у порядку, встановленому для українських студентів або умов, визначених відповідним міжнародним договором.Іноземним громадянам, зарахованим на навчання на підготовчі факультети (відділення) вищих навчальних закладів України, стипендія не сплачується.Транспортні витрати до місця навчання і в зворотному напрямку здійснюються за власні кошти.

Перелік бажаних спеціальностей (враховуватимуться згідно можливості) по країнах, де не визначена квота, необхідно подати Міністерству освіти і науки України до 1 квітня 2010 року. На кожного кандидата до 1 травня 2010 року необхідно подати до Міністерства освіти і науки України комплект документів, зібраний та підшитий в окремій папці в такій послідовності:

1.окремий аркуш з переліком всіх документів, зібраних у справі;

2. анкета встановленого зразка, заповнена друкованими літерами з фотокарткою, прикріпленою у правому верхньому куту анкети;

3. копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки;

4. копія свідоцтва про народження або посвідчення закордонного українця кандидата;

5. копія посвідчення закордонного українця батьків кандидата (за потребою, якщо у свідоцтві про народження не зазначено українське походження кандидата);

6. копія документа про освіту із зазначенням предметів, що вивчалися, та отриманим по них оцінкам (балам) (учні шкіл надають довідку зі школи про навчання у випускному класі з оцінками за півріччя, завірену директором);

7. лист-рекомендація українського національного культурного товариства;

8. інші документи (за потребою).

Водночас з метою оформлення запрошень на навчання посольствам України в країнах з візовим режимом необхідно заповнити відповідну форму (додається) і в електронному вигляді надіслати за адресою 127@mon.gov.ua

При цьому просимо врахувати, що при виділенні державних стипендій іноземним громадянам українського походження перевага надаватиметься напрямам підготовки галузей знань “педагогічна освіта”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “журналістика та інформація”, “соціально-політичні науки”.
Більш детальну інформацію щодо умов виділення державних стипендій для навчання закордонних українців у ВНЗ України можна отримати на сайті міністерства у розділі «закордонним українцям».

Завантажити pdf-файл з додатковою iнформацiєю та анкетою

Ви можете залишити свій коментар: