Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

1000000-

Rudens krāsu palete

1000000-

(Latviešu) No 28. oktobra kinoteātros sāk izrādīt Vitālija Manska dokumentālo filmu “Radinieki”

Такої сторінки не знайдено.

Приглашаем на концерт!


25 октября в 19.00 в Киноконцертном зале “Дома Москвы”, ул. Марияс 7
III Международный фестиваль еврейской музыки имени Михаила Александровича

ВПЕРВЫЕ В ЛАТВИИ!

“ПЕСНЯ УХОДИТ В НЕБО”

RIGA KLEZMER BAND и AME-ROMA – в совместном концерте!

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ И ЦЫГАНСКИЕ МЕЛОДИИ

Певцы и музыканты:

ОРНЕЛЛА РУДЕВИЧ
РАИСА КОПЫЛЕНКО
ПАТРИЦИЯ АВЕТИСЯН
АРАКСИ АВЕТИСЯН
ВЛАД ШУЛЬМАН

АРТУР КОПЫЛЕНКО (гитара)
РИНО РУДЕВИЧ (гитара)
ЯНИС ГАСПЕРОВИЧ (аккордеон)
ЮРИС МУТУЛС (кларнет)
ГИДОНС ГРИНБЕРГС (скрипка)

ЮРИЙ КАСПЕР (фортепиано)

Художественные руководители программы: ВЛАД ШУЛЬМАН и АРТУР КОПЫЛЕНКО

Билеты – в кассах “Biļešuserviss” и Дома Москвы.

Информация: по тел. 27431822

Ar cieņu,
Vlads Šuļmans,
Maksa Goldina biedrības “Ebreju kultūras mantojums”
Valdes priekšsēdētājs

www.ebrejukultura.lv

Vangažu ukraiņu biedrības “Jatraņ” stratēģija 2017. – 2019. gadam

Screen Shot 2016-10-17 at 16.09.03

Vangažu ukraiņu biedrības “Jatraņ” stratēģija 2017. – 2019. gadam

“Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ” par savu mājvietu sauc Vangažus. Tomēr biedrības asinsriti darbina piederība ukraiņu kultūrai un tradīcijām. Ukrainas kultūras un valodas saglabāšana, tradīciju kopšana ir tas, kas apvieno biedrības biedrus kopā dziedāt, dejot, veidot izrādes, piedalīties festivālos, kā arī radīt rokdarbus. Visus šos darbus caurvij mīlestība pret Ukrainu.

Vīzija

Mēs esam ukraiņu kultūras vēstneši dažādu kultūru iedzīvotājiem Latvijā un pasaulē.

Misija

Mēs ticam, ka kultūra ir svarīgākais ikviena cilvēka identitātes kods, tādēļ apvienojam Latvijas ukraiņus un cilvēkus, kas dažādu iemeslu dēļ ieinteresēti ukraiņu kultūrā; kopjam ukraiņu valodu, kultūru un tradīcijas; dalāmies ar savu veikumu un iniciatīvām savā mītnes vietā Vangažos, citur Latvijā, Ukrainā, citur Eiropā un pasaulē.

Pamatvērtības

 1. Atvērtība. Mēs esam atvērti viens pret otru un pret ikvienu, kas vēlas iepazīt ukraiņu kultūru.
 2. Cilvēcīgums. Mūs vieno godprātība un cieņa vienam pret otru, savu un citām kultūrām.
 3. Kopā būšana. Mēs esam apvienojušies, lai kopā darītu, radītu un stiprinātu savas kopienas cilvēkus.
 4. Tradīcijas. Mēs turam godā ukraiņu kultūras tradīcijas. Tās mūs vieno un virza attīstībai. Tās ir saikne ar mūsu saknēm.

Stratēģisko mērķu jomas un uzdevumi

Joma: Biedri. Uzdevumi:

1) Piesaistīt darbībai biedrībā jaunus biedrus Vangažu pilsētā un tās apkaimē, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, bet ieinteresētus ukraiņu kultūrā.

 1. 2) Piesaistītdarbībaibiedrībājaunākopaaudzi–bērnusunjauniešus,iesaistottos biedrības kolektīvu darbībā, citās aktivitātēs.
 2. 3) Kopt un uzturēt ciešas saites ar esošajiem biedrības biedriem, viņu ģimenēm.
 3. 4) Apzināt biedru intereses un vajadzības un izvērtēt nepieciešamo rīcību un

  resursus to atbalstam biedrībā.

Joma: Darbība Latvijā.

Uzdevumi:

 1. 1) Turpināt biedrības darbu Vangažos, organizējot un attīstīt biedrības kolektīvu darbību organizējot izstādes, sekmējot ukraiņu un latviešu valodas apguves iespējas.
 2. 2) Dalīties ar sava darba rezultātiem, piedaloties pasākumos citās Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās.
 3. 3) SekmētsavaskopienasinterešuaizstāvībuLatvijā-apzinātukraiņuvajadzības un problēmas; pārstāvēt ukraiņu intereses Latvijas varas institūcijās.
 4. 4) Sadarbotiesarkultūras,cituetniskopiederībukopienuorganizācijāmuncitām organizācijām Latvijā.
 5. 5) Veicināt ukraiņu integrēšanos Latvijas sabiedrībā un latviešu interesi par Ukrainu un tās kultūru.
 6. 6) Atbalstīt kopienas privātpersonu iniciatīvas ekonomikas, ekoloģijas, mākslas un izglītības jomā.
 7. 7) Turpināt biedrības darbu labdarības pasākumu organizēšana un atbalstīšanā.

Joma: Darbība pasaulē. Uzdevumi:

 1. 1) Turpinātpiedalītiesfestivālos,pasākumos,konkursosuncitaveidanotikumos Ukrainā, citur Eiropā un pasaulē.
 2. 2) Stiprināt un attīstīt sadarbību ar dažādām organizācijām Ukrainā un citviet pasaulē.
 3. 3) Organizēt Ukrainas – Latvijas pieredzes apmaiņas pasākumus dažādās jomās.
 4. 4)  Sniegt nepieciešamo atbalstu dialogā vai problemātisku jautājumu risināšanā starp valsts un sabiedriskajam struktūrām Latvijā un Ukrainā.
 5. 5)  Sniegt atbalstu ukraiņu kopienas interešu aizstāvībai un pārstāvībai dažādās ārvalstu organizācijās.

Joma: Laba pārvaldība. Uzdevumi:

1) Sekmējot jaunāka gada gājuma biedru iesaisti biedrības darbā, audzināt biedrības vadības jauno paaudzi.

 1. 2) Motivēt jauniešus uzņemties atbildību par biedrības darba ar jauniešiem koordinēšanu, pakāpeniski veidojot jaunās paaudzes līderu grupu.
 2. 3)  Stiprināt biedrības administratīvā atbalsta personāla kapacitāti finanšu piesaistē un projektu vadībā.

Joma: Atpazīstamība. Uzdevumi:

 1. 1) Turpināt regulāri informēt par biedrības aktualitātēm un aktivitātēm ukraiņu kopienas interneta vietnē www.ukrlatvian.lv info latviešu un ukraiņu valodās.
 2. 2) Turpināt biedrības biedru un draugu kopienas informēšanu un iesaisti sociālajos tīklos, piemēram, Facebook.
 3. 3) Izstrādāt biedrības vizuālo identitāti.
 4. 4) Izplatīt informāciju par biedrības aktivitātēm kultūras un izglītības institūcijās

  un organizācijās Latvijā, Ukrainā un citviet Eiropā un pasaulē.

Joma: Finanšu piesaiste.

Uzdevumi:

 1. 1) Stiprināt biedrības partnerības ar Latvijas, Ukrainas un citu Eiropas valstu etniskās piederības, kultūras un citām organizācijām, potenciālu nākotnes sadarbības projektu attīstīšanai un realizēšanai.
 2. 2) Stiprināt biedrības biedru kapacitāti finanšu piesaistes jautājumos.
 3. 3) Turpināt piedalīties projektu konkursos un izmantot citas finanšu piesaistes

  iespējas Latvijā, Ukrainā un citur Eiropā.

 4. Screen Shot 2016-10-17 at 16.09.15